Pieter Jan Verstraete

Pieter Jan Verstraete (1956) was als “chef boeken” aan de stadsbibliotheek van Kortrijk verbonden. Als zoon van een gewezen beroepsmilitair is hij in Euskirchen, Duitsland, geboren waar hij het grootste deel van zijn jeugd doorbracht. Sinds zijn huwelijk in 1987 met Ann Augustyn woont hij in Kortrijk. Op 1 mei 2019 ging Pieter Jan met pensioen en kan hij zich voortaan volop wijden aan zijn publicaties.

De auteur publiceerde tot nu toe 65 boeken en 26 brochures naast tal van artikels, opstellen en recensies in diverse tijdschriften en jaarboeken. Hij is vaste medewerker aan het Nationaal Biografisch Woordenboek, het Bulletin Tweede Wereldoorlog, De Grote Oorlog: kroniek 1914-1918 en gewezen medewerker aan de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Daarnaast is hij redactielid van Tekos en het Joris van Severen-jaarboek.
Zijn publicaties handelen voornamelijk over de geschiedenis van de Vlaamse Beweging tijdens de 20ste eeuw maar ook over de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Friese Beweging. Verstraete specialiseert zich vooral in biografieën. Wandelen en het lezen van thrillers vormen zijn schaarse hobby’s.

Voor zijn biografie over priester Odiel Spruytte ontving Pieter Jan Verstraete in 1990 de Dr. Snellaertprijs. Zijn biografie over Reimond Tollenaere werd in 1998 zowel bekroond met de Prijs voor Geschiedenis van de Provincie West-Vlaanderen, alsook met de Prijs voor Geschiedenis van de Stichting Etienne Sabbe. Daarnaast werd hem in 2000 door de Vereniging Kortrijk Vlaamse Kultuurstad de Gouden Pluim uitgereikt. Zijn omvangrijke tweedelige biografie van Hendrik Jozef Elias werd in 2006 onderscheiden met de Eerste Prijs van de Stichting Noord en Zuid.