No Image Available

Joris van Severen: fotobiografie

 trefwoorden: biografieën, interbellum  uitgave: Studiecentrum Joris van Severen, 2014  ISBN: 978 90 7605 716 3  aantal pagina's: 248  boek/brochure: boek  illustraties: illustraties  prijs/uitverkocht: Uitverkocht
 Beschrijving:
410 Views
Joris van Severen werd op 19 juli 1894 in Wakken geboren. Zijn middelbare studies volgde hij aan het Gentse jezuïetencollege Sint-Barbara. In 1912 liet hij zich inschrijven aan de faculteit Letteren & Wijsbegeerte van de Gentse universiteit. Hij was er actief in het Vlaamse studentenleven, en was de spil van menige activiteit.
Bij aanvang van de Grote Wereldbrand werd student Van Severen opgeroepen voor legerdienst. Na korte tijd stond hij als sergeant aan het front. Hij trok zich het lot van zijn soldaten, haast allen Vlamingen,  aan en werd actief lid van de clandestiene Frontbeweging. Het leverde hem strafkamp en degradatie op.
Na de oorlog hervatte Van Severen zijn studie in Gent maar wijdde zich in hoofzaak aan de Vlaamse strijd en aan zijn tijdschrift Ter Waarheid.
Op aandringen van kapelaan Cyriel Verschaeve nam hij in 1921 voor de Frontpartij deel aan de parlementsverkiezingen en werd tot volksvertegenwoordiger van het arrondissement Roeselare-Tielt verkozen (tot 1929).
Intussen was hij vooral in West-Vlaanderen actief waarbij hij vaak in conflict kwam met andere vooraanstaanden in de Vlaamse Beweging. Uiteindelijk ging hij in oktober 1931 zijn eigen weg met het Verdinaso dat evolueerde naar een Heel-Nederlandse staatsvisie en een solidaristische maatschappelijke ordening.
Niettegenstaande zijn loyale houding, vanaf het midden van de jaren 1930, tegenover de Belgische staat werd hij bij de Duitse inval op 10 mei 1940 als een “staatsgevaarlijk individu” aangehouden en gedeporteerd naar Frankrijk. In Abbeville werd hij, bij een poging een einde te stellen aan de massamoord op zijn lotgenoten, zelf vermoord door Franse soldateska.
Er verschenen al tal van publicaties over Joris van Severen. Een biografie aan de hand van het talrijk bewaard gebleven iconografisch materiaal ontbrak evenwel. Met deze fotobiografie, samengesteld door Maurits Cailliau en Pieter Jan Verstraete en uitgegeven door het Studiecentrum Joris van Severen, werd deze leemte thans opgevuld.

Enkele stemmen naar aanleiding van het verschijnen:
Tom Cobbaert in Wetenschappelijke Tijdingen: “Het rijke en vaak nog onbekende illustratiemateriaal biedt een visueel inzicht op een persoon en een beweging waar stijl een hoofdrol speelde.”
Inquisidor in ’t Pallieterke: “Deze Fotobiografie vult op verbluffende wijze een lacune.”


 Terug